ระดมช่วยชาวนคร! อาชีวะนคร-จับมือหลายภาคส่วนลุยทุกพื้นที่

207

สถานการณ์น้ำท่วม ยังไม่คลี่คลาย ชาวบ้านหลายพื้นที่ประสบปัญหาในการดำรงชีวิตอย่างหนัก หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ระดมช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่การช่วยเหลือยังไม่เพียงพอ วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครศรีธรรมราช โดยคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา และสาสมัคร ร่วมมือจัดทำอาหาร และรวบรวมสิ่งของบริขาคไปแจกชาวบ้านผู้ประสบภัยอย่งต่อเนื่อง มีอ.อุดมศักดิ์ มะหมีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ผู้ร่วมแบ่งปันบริจาคสิ่งของ ร่วมเปิดครัวอาชีวะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบด้วย

1. บ.สิงห์อรฉัตร ข้าวสาร 10 กระสอบ
2. บ.CP ไก่สดแช่แข็ง 400 กก. ไก่หมักเพื่อทอด 250 กก.ไข่ไก่ 1,500 ฟอง น้ำ 240 ขวด
3. ร้านลิ้มจี่เซ่ง 2,000 บาท
4. ครูสมพิศ โยมา และทีมงาน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 2 ใบ 5,900 บาท
5. ครูสุขุม แป้นศรี 5,000 บาท
6.จิ๊บ ไข่ไก่ 500 ฟอง กล่อง 300
7. สกาวรัตน์ ไข่ไก่ 300 ฟอง
8. ครูวัลนี. 1000. บาท
9. ครูทรรศนีย์ 2000. บาท
10. ครูปิยะนุช ใจห้าว แผนกบัญชี บริจาคหม้อหุงข้าว 10 ลิตร 1 ใบ
11. ครูพวงพิศ ชูวงษ์ 1,000 บาท
12. ครูประชิต เดชเดโช 1,000 บาท
13. ครูพัชนี โกมัย 500 บาท
14. รอง ผวจ.นศ. นายสกล จันทรักษ์ บริจาค 5,000 บาท
15. ครูวรรณา เทวบุรี 1,000 บาท
16. วท.ยะโสธร 2,000 บาท
17. ครูอุไรรัตน์ ครูสุเทพ ศุภจิตตากร 1,000 บาท
18. ครูสมพิศ โยมา ไก่สด 25 กก.
19. แผนกการบัญชี วท.สตูล 2,000 บาท
20.  บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ทีรช่วยเปิดครัว

นายสุรพล โชติธรรมโม ผอ.วอศ.นศ. กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบ เปิดครัวอาชีวะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ กุศลผลบุญครั้งนี้ จงส่งผลให้ท่านทั้งหลาย ประสบแต่ความสุข สำเร็จในสิ่งปรารถนาทุกประการ