ล่องใต้ “บางสะพาน”ยังผ่านไม่ได้ รอสร้างสะพานแบริ่ง 8 ชั่วโมง

208

เวลา 09.30 น.วันที่ 10 มกราคม ธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวถึงปัญหาเส้นทางขาดสายเพชรเกษมบริเวณบางสะพานว่า แม้ว่าน้ำจะลดลงแล้ว แต่มีคอสะพานที่ตรงบริเวณบางสะพาน ขาด 23 ช่องทาง ช่องทางล่องใต้ 2 ช่องทาง และช่องทางขึ้นกรุงเทพฯ 1 ช่องทาง รถยังไม่สามารถล่องไปยังภาคใต้ กำลังระดมช่างสร้างสะพานจากทุ่งสงนำสะพานแบริ่งมาสร้างชั่วคราว คาดว่า จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 8-10 ชั่วโมง

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า มีอีกเส้นทางที่สามารถลงใต้ได้คือ เส้นทางเลียบชายทะเล แต่ตอนนี้มีปัญหาน้ำท่วม หากเปรียบเทียบเวลาน้ำลดบนถนนเพชรเกษมใช้เวลาน้ำลด 4-5 ชั่วโมงก็คาดว่า จะใช้เวลาใกล้เคียงกันน้ำถึงจะลด สามารถใช้เส้นทางได้