จุฬาราชมนตรีประกาศ 5 มิ.ย.วันอีด อีดิ้ลฟิตรี

239

ตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ประกาศให้ดูดวงจันทร์ หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า วันที่ 3 มิถุนายน  เพื่อกำหนดวัน 1 ซาวาล 1440 ฮิจเราะฮ์ เป็นวันรายออีดิ้ลฟิตรี

ปรากฏว่า “ไม่มีผู้ใดมองเห็นดวงจันทร์” จุฬาราชมนตรี จึงประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันที่ 1 เดือนชาวาล