มุสลิมฉลองอีดิ้ลฟิตรีคึกคักทั่วไทย-แปลกแต่จริง เช็คซาอุฯออกอีดตามผู้นำไทย แต่ไทยออกตามซาอุฯ

1838

มุสลิมไทยเฉลิมฉลอง ตรุษอีดิ้ลฟิตรีคึกคักทั่วประเทศ ขณะที่ศูนบ์กลางอิสลามฯ ละหมาดอีดอย่างเป็นทางการ มีอุปทูตซาอุฯมานำคุตบะห์

วันที่ 5 มิถุนายน ตามที่จุฬาราชมนตรี ได้ประกาาศกำหนดให้เป็นวันที่ 1 เดือนชาวาล หรือวันอีดิ้ลฟิตรี เป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ที่พี่น้องมุสลิมได้ถือศีลอดมาเป็นเวลา 1 เดือน โดยมุสลิมที่เดินทางไปต่างจังหวัดจะเดินกลับบ้านเกิด เพื่อเยี่ยมญาติพี่น้อง ร่วมกันละหมาดอีดิ้ลฟิตรี ในช่วงเช้า ทำอาหารแจกจ่ายกัน ขออภัยที่ได้ล่วงเกินกันและกัน รวมทั้งเยี่ยมบรรพบุรุษใรกุโบร์ ขอพรให้แก่ผู้ล่วงลับ บรรยากาศเป็นด้วยความคึกคัก

เฟสบุ๊คดร.ปกรณ์ ปรียากร ระบุว่า วันนี้ (วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) Dr. Yuosef Abdullah S. Alhumoudi อุปทูตด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย ณ กรุงเทพมหานคร มาร่วมละหมาดอีดิลฟิตริ ฮ.ศ.๑๔๔๐ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ในการนี้ท่านอุปทูตฯ ได้ให้เกียรติอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นนอิมาม (ผู้นำละหมาด) และคุตบะห์ (ผู้แสดงธรรมกถา) ด้วย โดยมี ผศ.ดร. อนัส อมาตยกุล เป็นผู้สรุปคุตบะห์ให้ผู้เข้าร่วมละหมาดเป็นจำนวนมากในครั้งนี้ด้วย

ในนามของมูลนิธิ ฯ ผมในฐานะคณะกรรมการของมูลนิธิ ฯ ขอขอบคุณท่านอัครราชทูต ที่แสดงให้เห็นถึงการทำหน้าที่ในฐานะของผู้แทนของราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย ด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์กับประชากรมุสลิมในราชอาณาจักรไทย การมาร่วมละหมดวันอีดเคียงข้างกันและกัน ด้วยฐานะของความเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกัน โดยมิได้แสดงตนในฐานะข้าราชการชั้นสูง แต่ให้เวลาและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกัลยาณมิตร

อนึ่ง สำหรับการจัดละหมาดในวันนี้ มูลนิธิ ฯ จัดการละหมาดตามประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันอีดิลฟิตริ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยท่านอุปทูตฯ ทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดี

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.มุสลิมคณะหนึ่ง นำโดย อ.ชาฟีอี นภากร ได้ละหมาดและเฉลิมฉลองอีดิ้ลฟิตรี ตามประกาศของซาอุดิอารเบียมาแล้ว

บรรยากาศที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ

บรรยากาศที่มัสยืดกรือเซะ

บรรยากาศจ.สุราษฎร์ธานี