‘โยรโคกเมา’สุดคึกตัก! จุฬาราชมนตรี ประธานเปิด สายดะวะห์นับหมื่นร่วม

1171

ดะวะห์ตับลีฆนับหมื่นร่วมพิธีโยรที่โคกเมา สงขลา สุดคึกคัก จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน 3 วันกินนอน-ทบทวนการทำงานเพื่อเผยแพร่อิสลามร่วมกัน 

วันที่ 22 มิถุนายน ที่ อิจติมาโคกเมา จ.สงขลา นายอาศิส พิทัก์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีโยรของมุสลิม สายดะวะห์ตับลีฆ  ที่มาชุมนุมกันนับหมื่นคน โดยได้กล่าวนะซีฮัตแก่ผู้เข้าร่วมชุมนุม โดยบรรดาผู้ใหญ่ อาทิ พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์ และเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายเฉม เหมันต์ รองประธานกอ.สงขลา เป็นต้น

อิจติมาโคกเมา จัดพิธีโยร มีบรรดามุสลิมสายดะวะห์ตับลีฆมารวมตัวชุมนุมจากทั่วประเทศไทย เพื่อฟังการบรรยายธรรม ร่วมคิดในเรื่องของการเผยแผร่ศาสนาอิสลาม ตามแบบอย่างที่ท่านศาสนาได้ปฎิบัติกับบรรดาสาวกสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ รวมทั้ง เพื่อสรุปรวบรวมการทำงานศาสนาหรือเผยแผร่ศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า มีการเคลื่อนไหวเรื่องศาสนาได้มากน้อยเพียงใด พร้อมตั้งเป้าว่า ควรส่งยุมเอาะห์ หรือ ให้เพิ่มงานอย่างอื่นอีก เพราะงานศาสนาเป็นงานที่อิสลามทุกคนจะต้องปฎิบัติ เพื่อปรับปรุงตนเองจากสิ่งไม่ดี สู่สิ่งที่ดี และละเว้นจากความชั่ว พร้อมร่วมกันหาความโปรดปราณจากพระเจ้า เพื่อให้เกิดสันติสุขบนโลกนี้และโลกหน้า

โดยการรวมกลุ่มของดะวะห์ตับลีฆ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน จะกินนอนร่วมกัน