ย้อนอดีต :กบฏมากัสซาร์ จลาจลนองเลือดสมัยกรุงศรีอยุธยา

1210

‘มากัสซาร์’ เป็นชนเผ่าอาศัยบนหมู่เกาะทางตอนใต้สุดของอินโดนีเชียปัจจุบัน เป็นชนเผ่านักรบที่รบด้วยความเข้มแข็ง กลุ่มหนึ่งได้หลบหนีการรุกรานของพวกฮอลันดามายังกรุงศรีอยุธยา

ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยาได้ชื่อว่า เป็นหนึ่งในมหานครนานาชาติ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้าที