แจ้งหายสาวชาวเขาติดต่อไม่ได้หลายเดือนแล้ว แจ้งตำรวจยังเงียบ

701

นายสมคิด หอมเนตร เครื่อข่ายภาคประชาชน แจ้งว่า ได้รับการติดต่อจากพ่อแม่ ญาติของหญิงสาวชาวเขาได้หายตัวไป ต้องการให้ทุกฝ่ายแจ้งเบาะแสหากพบเห็น

ทั้งนี้ กำนันตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โทร 096-043-7499 ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจาก นายเหย่อ ยืนยงคีรีมาศ ราษฎรบ้านเลขที่ 86 หมู่ที่ 1ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 084-804-3153
เพื่อขอความช่วยเหลือให้บุตรสาวคือ  นางสาวรัชดา ยืนยงคีริมาศ พักอยู่ที่บ้านเลขที่ 99/16 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษุณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หมายเลขบัตรประชาชน 1501-600081-596 ซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่ หรือ เงี้ยว  ชาวไทยภูเขาในที่สูง และ น.ส.รัชดา ยืนยงคีรีมาส กำลังศึกษาอยู่ชั่นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

มีรายละเอียดว่า น.ส.รัชดา ยืนยงคีรีมาศ ได้หายออกจากหอพัก เลขที่ 99/16 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดย บิดา มารดา ไม่สามารถติดต่ได้ ฐานะทางบ้านยากจนมาก ไม่สามารถติดตามหาลูกได้ โดยได้แจ้งความคนหายไว้ ที่ สภ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ด้วยความห่วงใยต่อลูกมากเกรงว่าจะ
ถูกหลอกลวง เพื่อนนักศึกษาที่พบ หรือท่านที่พบกรุณาแจ้ง
1.กำนันตำบลป่าแป๋
โทร.096-043-7499
2. บิดา นายเหย่อ ยืนยงคีรีมาศ
โทร.084-804-3153
ที่เห็น เป็น ภาพถ่ายน้องจากอตีด ม.๓ และปัจจุบัน
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559