เปิดผังการจัดทัพสมัย’พระเจ้าตากสิน’ จารึกเป็นภาษาอาหรับ บทขอพระให้ได้รับชัยชนะ

387

เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ปี พ.ศ. 2310 บรรดาหัวเมืองใหญ่น้อยสายเมืองที่เคยเป็นเมืองในสังกัด เมืองขึ้น เมืองในอารักขา และเมืองสวามิภักดิ์ของกรุงศรีอยุธยา ต่างการประกาศตนเป็นอิสระบ้าง ตั้งตนเป็นชุมชนอิสระบ้าง ได้แก่ ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก, ชุมนุมเจ้าพระฝาง, ชุมนุมเจ้าพิมาย, ชุมนุมเจ้าพระยานครศรีธรรมราช และชุมนุมของพระเจ้าตากสินมหาราชเอง