ดร.วินัย นำคณะจากศูนย์วิทย์ล่องเรือแจกถุงยังชีพชาวบ้านจ.สงขลา-นครศรีธรรมราช

207

วันนี้(14 มกราคม) รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงานซึ่งประกอบการด้วยศุนย์วิทยาศาสตรฺฮาลาล สำนักงานกรุงเทพฯและปัตตานี นำถุงยังชีพ 500 ชุดลงพื้นที่น้ำท่วมที่อำเภอระโนด และกระแสสินธุ์ จ. สงขลา

ในขณะเดียวกัน ร่วมกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นำถุงยังชีพไปช่วยชาวบ้าน บ้านบางนกวัก  ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จ.นครศรึธรรมราช  ซึ่งเป็นพื้นที่ๆน้ำท่วมหนักพื้นที่หนึ่ง ต้องล่องเรือเข้าไปเยี่ยมชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นชาวบ้านไทยพุทธหลายร้อยหลังคาเรือนจมน้ำมานานกว่าเดือน ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกสิ้นเชิง แต่กำลังใจยังเต็มร้อย น่าชื่นชมมาก