เที่ยวบินฮัจย์กลับครบแล้ว ฮุจยาตไทยกลับไม่ครบเสียชีวิต 3 นอนป่วย 2 ถูกจับ 1 โดนหลอก 200.

1725

เที่ยวบินฮัจย์กลับถึงไทยครบแล้ว 28 เที่ยวบิน ฮุจยาตเสียชีวิต 3 ป่วยยังไม่อนุญาตให้กลับ 2 ถูกดำเนินคดี 1 ถูกหลอกไม่ได้ไป 200 คน

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (เที่ยวกลับ) ประจำวันที่ 12 ก.ย.62 ดังนี้
1. จำนวนผู้แสวงบุญที่เดินทางถึงประเทศซาอุดีอาระเบียทั้งหมด จำนวน 8,442 คน เสียชีวิตระหว่างพำนักอยู่ที่ซาอุดี จำนวน 3 คน คงเหลือผู้แสวงบุญที่จะเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 8,439 คน
2. วันที่ 17 ส.ค.- 11 ก.ย.62 มีเที่ยวบินขนส่งผู้แสวงบุญเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว จำนวน 28 เที่ยวบิน ผู้แสวงบุญ จำนวน 8,139 คน
3. ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค.- 11 ก.ย.62 มีผู้แสวงบุญที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับโดยเที่ยวบินปกติ จำนวน 100 คน ซึ่งได้แจ้งเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ คกก.กำหนด
4. วันที่ 12 ก.ย.62 เวลา 18.20 น. เที่ยวบินที่ SV5466 ซึ่งเป็นเที่ยวบินสุดท้ายที่ขนส่งผู้แสวงบุญเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แสวงบุญ จำนวน 297 คน ได้เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ ซึ่ง จนท.จาก จ.สงขลา ปค.(อส.ส่วนหน้า) และศอ.บต.ได้ไปอำนวยความสะดวก และแจกจ่ายน้ำซัมซัมให้แก่ผู้แสวงบุญด้วย
5. รวมตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. – 12 ก.ย.62 มีผู้แสวงบุญที่เดินทางถึงไทยแล้ว ตาม 2+3+4 จำนวน 8,436 คน
6. มีผู้แสวงบุญที่ไม่สามารถเดินทางกลับได้อีก 3 คน ด้วยสาเหตุ ดังนี้
6.1 แพทย์ของโรงพยาบาลที่ซาอุดี ยังไม่อนุญาตให้เดินทางกลับ จำนวน 2 ราย ซึ่ง สนง.กิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จะมีหนังสือแจ้ง สกญ.เมืองเจดดาห์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดตามดูแลผู้ป่วยทั้ง 2 รายต่อไป
6.2 อยู่ระหว่างรอขึ้นศาลของซาอุดี ด้วยความผิดทางแพ่ง เนื่องจากค้างชำระค่าเช่าอาคารที่พักผู้แสวงบุญ เมื่อปี พ.ศ.2559 จำนวน 1 ราย (เป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์ไปในวีซ่าผู้แสวงบุญ) ซึ่งกรณีนี้ ทาง สกญ.เมืองเจดดาห์ รับไปติดตามผลทางคดีแล้ว

ทั้งนี้ มีรายงานว่า มีมุสลิมที่ได้จ่ายเงินเดินทางไปในโควต้าพิเศษประมาณ 200 คน ไม่ได้เดินทางไปฮัจย์ เนื่องจากทางสถานทูตไม่เซ็นต์วีซ่าให้เหมือนปีก่อนๆ เนื่องจากโควต้าที่ได้รับ 13,00 คน มีคนลงทะเบียนเดินทางไปเพียง 8,000 กว่าคน ประกอบกับมีการเปลี่ยนอุปทูตคนใหม่ จึงไม่ดำเนินการเหมือนในอดีต ขณะที่มีส่วนหนึ่งที่มีการเรียกเก็บเงิน แต่เอเย่นต์ไม่ยอมส่งบริษัท โกงเงินไปจำนวนหนึ่ง อยู่ระหว่างการเจรจา ยังไม่มีการแจ้งความดำเนินคดี