กทม.ระดมพลบิ๊กคลีนนิ่งกรุงเทพฯตะวันออก ตั้งแต่ม.รามฯยันหนองจอก

41
วันที่ 15 ม.ค. 60  เวลา 07.30 น.  นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ข้างหอนาฬิกา) เขตบางกะปิ โดยมีข้าราชการและลูกจ้างจากสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 เขต ประกอบด้วย เขตประเวศ เขตคลองสามวา เขตคันนายาว เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตสะพานสูง และเขตหนองจอก หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าของอาคารร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรม Big cleaning กรุงเทพฯ เมืองสะอาด ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในการร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยการรวมพลังชาวกรุงเทพฯ อาทิ ผู้ประกอบการ ร้านค้า เจ้าของอาคารบ้านเรือน และจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดย่านการค้า แหล่งชุมชน รวมถึงคู คลอง ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
สำหรับวันนี้กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกได้ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณถนนรามคำแหง ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจแห่งหนึ่ง ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ได้ร่วมพลังกันดำเนินการล้างทำความสะอาดผิวจราจร ทางเท้า สะพานลอย และทาสีสะพานลอยคนเดินข้ามให้สวยงาม โดยเริ่มทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณสี่แยกรามคำแหง (ตัดถนนพระราม 9) ถึงสี่แยกลำสาลี ไปจนถึงหน้าตลาดบางกะปิ ซอยลาดพร้าว 127 เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณดังกล่าวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้อยู่อาศัยและประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญในทุกสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์กลางของการค้าขาย การศึกษา การคมนาคม และเป็นศูนย์กลางของความเจริญในทุกๆด้าน จึงจำเป็นที่เราจะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือ ของชาวกรุงเทพฯรวมพลังร่วมกันทำความสะอาด ทั้งผู้ประกอบการร้านค้าและจิตอาสาโดยเริ่มจากที่บ้านหรือที่ทำงานของท่าน สามารถทำได้ทันที ต่อเนื่อง และตลอดไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จิตอาสา และประชาชนที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆมีประโยชน์และเรียบร้อย และมีสภาพแวดล้อมทีดี