กทม. ติดตามสถานการณ์ฝน 15-17 นี้ พร้อมวางแผนผันน้ำเจ้าพระยาไล่น้ำเสียคลองลาดพร้าว

56

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนและเตรียมพร้อมรับมือฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 15-17 มกราคม 2560 ตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยในการเตรียมพร้อมนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขตติดตามสถานการณ์ฝน และ ปฏิบัติการตามแผนการป้องกันน้ำท่วมที่ได้วางไว้อย่างทันท่วงที โดยจะใช้มาตรการ 9 ขั้นในการปฏิบัติการ ประกอบด้วย  1. ติดตามสถานการณ์ฝน  2.เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ 3.ลดระดับน้ำในคลองและบ่อสูบ 4.แจ้งสถานการณ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 5.ส่งเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาเร่งด่วน 6.หน่วยงานภาคสนามรายงานสถานการณ์ 24 ชั่วโมง 7.เพิ่มเครื่องมืออุปกรณ์ในจุดที่ไม่เพียงพอ 8.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 9.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบทุกระยะ จึงขอให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร วางใจว่ากรุงเทพมหานคร ได้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การฝนที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ รวมถึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ คูคลอง แม่น้ำ และรักษาสุขภาพโดยการป้องกันอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงนี้ด้วย

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงแผนในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในคลองของกรุงเทพมหานคร ว่าในขณะนี้กรุงเทพมหานคร ได้มีการวางแผนร่วมกับกรมชลประทาน ที่จะนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาทางคลองหกวาสายล่าง คลองบางเขน และคลองบางซื่อ กลับเข้ามาไหลเวียนในคลองลาดพร้าว  ตามแนวทางน้ำดีไล่น้ำเสีย ซึ่งกรุงเทพมหานครจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 5 วัน โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเริ่มต้นที่ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ ไหลเวียนตลอดความยาวคลองลาดพร้าวกว่า 20 กิโลเมตร และระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งที่บริเวณปากคลองพระโขนง โดยการไหลเวียนน้ำเป็นสิ่งที่กรุงเทพมหานครจะดำเนินการเป็นประจำเมื่อหมดฤดูฝน เพื่อเป็นการปรับสภาพน้ำในคลองให้ดีขึ้น