รถไฟสายใต้ เปิดเดินรถจากกรุงเทพฯ ถึงสุไหงโก-ลกแล้ว

265

การรถไฟฯ เผย เปิดการเดินรถจากสถานีกรุงเทพฯ – สุไหงโก-ลก ได้ตามปกติ ส่วนทางจากสถานีชุมทางเขาชุมทอง – นครศรีธรรมราช ยังคงปิดซ่อมแซม ขบวนรถไม่สามารถผ่านได้ คาดใช้เวลาอีก 1-2 วัน …

วันที่ 19 ม.ค. 60 มีรายงานจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายใต้ ล่าสุดในวันนี้ (19 ม.ค.) สามารถเปิดการเดินรถจากสถานีกรุงเทพฯ – สุไหงโก-ลก ได้ตามปกติ ส่วนทางจากสถานีชุมทางเขาชุมทอง – นครศรีธรรมราช ยังคงปิดซ่อมแซมทางขบวนรถไม่สามารถผ่านได้ คาดว่าใช้เวลาอีก 1-2 วัน ฉะนั้น จะมีขบวนรถที่เปิดทำการเดินรถได้ ดังนี้

ขบวนรถเที่ยวไป

1. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 43 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี

2. ขบวนรถธรรมดา ที่ 261 กรุงเทพฯ – หัวหิน

3. ขบวนรถธรรมดา ที่ 255 ธนบุรี – หลังสวน

4. ขบวนรถเร็ว ที่ 171 กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก

5. ขบวนรถธรรมดา ที่ 251 ธนบุรี – ประจวบคีรีขันธ์

6. ขบวนรถด่วนพิเศษ (ทักษิณารัถย์) ที่ 31 กรุงเทพฯ – ชุมทางหาดใหญ่

7. ขบวนรถด่วนพิเศษ (ทักษิณ) ที่ 37 กรุงเทพฯ – สุไหงโก-ลก

8. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 45 กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์

9. ขบวนรถเร็ว ที่ 169 กรุงเทพฯ – ยะลา

10. ขบวนรถด่วน ที่ 83 กรุงเทพฯ – ตรัง

11. ขบวนรถเร็ว ที่ 173 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง)

12. ขบวนรถเร็ว ที่ 167 กรุงเทพฯ – กันตัง

13. ขบวนรถด่วน ที่ 85 กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช (เดินถึงปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสง)

14. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 39 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี

15. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 41 กรุงเทพฯ – ยะลา

ขบวนรถเที่ยวกลับ

1. ขบวนรถธรรมดา ที่ 252 ประจวบคีรีขันธ์ – ธนบุรี

2. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ

3. ขบวนรถธรรมดา ที่ 262 หัวหิน – กรุงเทพฯ

4. ขบวนรถธรรมดา ที่ 254 หลังสวน – ธนบุรี

5. ขบวนรถเร็ว ที่ 174 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (เดินจากต้นทางสถานีชุมทางทุ่งสง)

6. ขบวนรถเร็ว ที่ 168 กันตัง – กรุงเทพฯ

7. ขบวนรถด่วน ที่ 86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (เดินจากสถานีชุมทางทุ่งสง)

8. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ

9. ขบวนรถด่วน ที่ 84 ตรัง – กรุงเทพฯ

10. ขบวนรถเร็ว ที่ 172 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ

11. ขบวนรถเร็ว ที่ 170 ยะลา – กรุงเทพฯ

12. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 46 ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพฯ

13. ขบวนรถด่วนพิเศษ (ทักษิณ) ที่ 38 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพฯ

14. ขบวนรถด่วนพิเศษ (ทักษิณารัถย์) ที่ 32 ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ

15. ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 42 ยะลา – กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ จะไม่มีการขนถ่ายผู้โดยสารทางรถยนต์ ช่วงชุมทางทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ซึ่งผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชม.

Cr.thairath