สุไหงโกลกยังอ่วม น้ำยังท่วมสูงต่อเนื่อง

168

เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส แจ้งเตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำโก-ลกให้รีบอพยพออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยเนื่องจากระดับน้ำล้นตลิ่ง1.55 เมตร

วันที่ 21 ม.ค. 60 ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตลอด4วันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโก-ลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง1.55 เมตร ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโก-ลก 9 ชุมชน จำนวน800ครัวเรือน รวม2,553 คน ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น และจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ยังคงออกประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยอพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนเทศบาล4 และโรงเรียนเทศบาล1 แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ย้อมอพยพออกมาจากบ้าน ทำให้มีเพียง7ครัวเรือนรวม24คนเท่านั้นที่อพยพออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

ด้านนายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาส กล่าวว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำโก-ลกในห้วงนี้จะเพิ่มสูงขึ้นชั่วโมงละ 2เซนติเมตร และคาดว่าจะมีระดับสูงสุดที่ประมาณ 1.80 เมตรแล้วจะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณฝนจะลดลงแม้จะมีฝนตกต่อเนื่องต่อไปจนถึงวันที่25 มกราคมนี้ ทั้งนี้สำหรับการระบายน้ำออกจากพื้นที่ยังใช้การระบายน้ำทางธรรมชาติที่น้ำในแม่น้ำโก-ลกจะไหลลงสู่ที่ต่ำในพื้นที่อำเภอตากใบแล้วไหลลงสู่ทะเล แต่จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการในส่วนของประตูระบายนำ้ในพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำทะเลที่หนุนสูงไหลเข้ามาสมทบ