มุสลิมชวากดดันชาวจีนยกเลิกเทศกาลหมูย่างในวันตรุษจีน

134

คนจีนในอินโดนีเซีย ที่จังหวัดเซมารัง ที่อยู่ตอนกลางของเกาะชวา จะมีการจัดงาน “เทศกาลกินหมู (Pork Festival)” โดยจัดเป็นประเพณีทุกปี ซึ่งที่จัดเช่นนี้ก็เพราะตรงกับช่วงตรุษจีนด้วย

ปรากฎว่า ปีนี้เกิดเรื่องความขัดแย้งขึ้น เนื่องจากมีกลุ่มนักศึกษามุสลิม และองค์กรศาสนาอิสลามในท้องถิ่นเข้าไปกดดันให้ยกเลิกการจัดงานดังกล่าว

โดยให้เหตุผลว่าหมูเป็นสิ่งต้องห้ามทางศาสนา (หะรอม) และถือเป็นการไม่เคารพต่อความรู้สึกของชาวอิสลามในท้องถิ่น ทั้งที่กลุ่มชาวจีนได้จัดเทศกาลนี้ต่อเนื่องมานานแล้ว

asianews.it/news-en/Muslims-against-Chinese-pig-food-festival-in-Semarang-because-it-is-haram-39718.html

Cr.ศานวิทยา