ยื่นนายกฯ สอบผู้บริหารการบินไทย ปล่อยเครื่องบินจอดทิ้ง ไร้ประโยชน์

120

วันนี้ (26 มกราคม 2560 ) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์บริการประชาชน(1111) ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. ได้มีกลุ่มธรรมาภิบาล เครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอรัปชั่น จำนวน 3 คน นำโดย นายวิวัฒน์ สมบัติหลาย ประธานกลุ่มธรรมาภิบาลหมายเลขโทรศัพท์ เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอให้ตรวจสอบการกระทำ ของนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้ในการใหญ่ฝ่ายการเงินบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ และให้ตรวจสอบเครื่องบิน AIRBUS A340-500 และ A340-600 จำนวน 10 ลำ ที่จอดรอการขายต่อ ว่าโปร่งใสหรือคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

นายวิวัฒน์ฯ ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ในการบินไทยโดยเฉพาะผู้บริหารอยากให้ตรวจสอบว่ามีการทุจริต หรือไม่ ซึ่งตนมีข้อมูลและเคยติดตามและพร้อมจะให้ข้อมูลกับคณะกรรมการที่ทำการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ทางกลุ่มได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผอ.ส่วนส่งเสริมการมีส่วน รักษาราชแทนผอ.ศูนย์บริการประชาชน(1111) รับหนังสือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและกระทรวงคมนาคมต่อไป