ฉลองปีใหม่ไม่เกี่ยวกับศาสนา เหตุใดปีใหม่จึงเป็นวันที่ 1 มกราคม

329

ผมเป็นคนที่ไม่เฉลิมฉลองวันปีใหม่ ตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไร จะว่าเพราะเบื่อก็คงไม่ใช่ เป็นเพราะเห็นสัจธรรมว่าการเฉลิมฉลองล้วนเป็นเรื่องสมมุติก็คงไม่ถูก ผมสนุกได้ทุกวันอยู่แล้ว จึงไม่รู้ว่าทำไมจึงต้องฉลองปีใหม่ซึ่งเป็นเรื่องสมมุติกับเขาด้วย เรื่องที่กล่าวว่างานเฉลิมฉลองปีใหม่เป็นเรื่องสมมุตินั้นนับว่าชัดเจนที่สุดเนื่องจากสมมุติกันมาตั้งแต่อดีตกาลนานนม อาจย้อนหลังไปได้ไกลเกินกว่าสี่พันปีแล้วด้วยซ้ำ