‘ตั้งใจให้สุเหร่าบางกะสี’ งานสำคัญของพี่น้องสมุทรปราการที่พลาดไม่ได้

189

‘ตั้งใจให้สุเหร่าบางกะสี’ งานสำคัญของพี่น้องสมุทรปราการ กำหนดจัดวันที่2 กุมภาพันธ์ พบกับกิจกรรมมากมายในงาน การบรรยายธรรม การแสดงของเยาวชน การออกร้านแสดงสินค้ามากมาย