‘ตั้งใจให้สุเหร่าบางกะสี’ งานสำคัญของพี่น้องสมุทรปราการที่พลาดไม่ได้

157

‘ตั้งใจให้สุเหร่าบางกะสี’ งานสำคัญของพี่น้องสมุทรปราการ กำหนดจัดวันที่2 กุมภาพันธ์ พบกับกิจกรรมมากมายในงาน การบรรยายธรรม การแสดงของเยาวชน การออกร้านแสดงสินค้ามากมาย

ปวงสัปบุรุษ และคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด กำหนดจัดงานตั้งใจให้สุเหร่าบางกะสี ประจำปีฮัจเราะห์ศักราช 1441 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มัสยิดคอยรียาตุ้ลอิสลามียะห์ (บางกะสี) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ รายได้เพื่อกิจการมัสยิดและการศึกษาของเยาวชน มีอิหม่ามตอฮา วงศ์ประเสริิฐ รองคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทปราการ เป็นประธานอำนวยการ อ.ณรงค์เดช สุขจันทร์ เป็นประธานในพิธี นายอามีน มะหะหมัด ประธานจัดงาน อ.ไพศาล พรหมยงค์ ประธานที่ปรึกษา

ในงานมีกิจกรรมมากมาย การแสดงของเยาวชน การบรรยายธรรมของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ การออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร เครื่องดืิ่ม สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค มากมาย

แล้วเจอกันในงาน อย่าพลาด!!