ออสเตรียมีคำสั่งห้ามสตรีมุสลิมสวมนิกอบในที่สาธารณะ

374

ออสเตรียเป็นชาติล่าสุดในยุโรปที่ออกประกาศห้ามสตรีมุสลิมใส่ชุดอิกอบ หรือชุดคลุมหน้าที่เหลือแต่ดวงตาในที่สาธารณะ ในโรงแรม รีสอร์ท ท่ามกลางความกังวลว่า จะกระทบต่อการเข้าประเทศของมุสลิมจากประเทศมุสลิม

คำสั่งของออสเตรียจะส่งผลกระต่อสตรีมุสลิมในประเทศประมาณ 150 คน ที่สวมชุดอิกอบ

ทั้งนี้ ตามหลักอิสลาม กำหนดให้ผู้หญิงมุสลิม เปิดใบหน้าและฝ่ามือ