แจ้งจับแล้ว โฆษณาหมูกระทะติดตราฮาลาล ที่แท้ร้าน ทำป้ายทำโฆษณา

1674

นายอาหะหมัด ขามเทศทอง กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย(กอท.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้รับเรื่องร้องเรียนการนำเครื่องหมายรับรองฮาลาลไปติดบนป้ายโฆษณาร้านซันนี่หมูกระทะตามที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์นั้น เป็นการสร้างความเสียหายต่อความศรัทธาและภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก พล.ต.ตสุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการ กอท. และนายไชยา สกุลชาห์  รองประธานคณะกรรมการตรวจการ สั่งการให้นายณรงค์เดช สุขจันทร์ เลขานุการ คณะกรรมการตรวจการฯ  พ.ต.ท.มานัส เลาะหมัดจิตร สวป.สน.ลาดกระบัง ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจการ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้รับทราบว่าเจ้าของร้านชื่อ นายภานุพงศ์ ชื่นชม อายุ 39 ปี ร้านตั้งอยู่ที่ 8 ซอยร่มเกล้า 25/1 แขวงประเวศ เขตลาดกระบัง กทม. ได้ว่าจ้างร้านลาดกระบังอิงค์เจท พิมพ์ป้ายโฆษณาร้านซันนี่หมูกระทะ แต่ยังไม่มีการติดตั้งแต่ประการใด  ซึ่งภาพที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการโฆษณาของร้านลาดกระบังอิงค์เจ็ตเป็นผลงานที่ทางร้านผลิตขึ้น คณะกรรมการตรวจการ ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ กับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายแล้ว