วันทหารผ่านศึก มีที่มาอย่างไร ?

43

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามมหาเอซียบูรพาสิ้นสุดลงมีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดปล่อยจากการเป็นทหาร จึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ดังนั้นในปี 2490 กระทรวงกลาโหมอันมีหน้าที่ด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือทหารที่กลับจากปฏิบัติการรบ และ ช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ
ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และ ประกาศไว้ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2491 จึงยึดเอาวันนี้ทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึก