“คุณหญิงกัลยา” มอบอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ให้ รพ.เบตง ต้านภัย โควิด พื้นที่ จชต.

130

ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงศึกษาธิการ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ ให้ โรงพยาบาลเบตง และ จนท.ตำรวจจ.ยะลา เป็นเครื่องมือ ต้านภัยโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 13 เม.ย.63  เวลา 11.00 น. นายณรงค์ ดูดิง  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ได้ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาชายแดนใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ต่อต้านเชื้อไวรัส (covid 19 ) ให้แก่โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ จุดตรวจคัดกรองของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 

# กัลยา โสภณพนิช# นายณรงค์ ดูดิง# รพ.เบตง #เครื่องมือแพทย์ #จชต. #โควิด-19