จุฬาฯกำหนดแนวปฏิบัติเดือนรอมฎอน ‘ถือศีลอดปกติ’ งดจัดเลี้ยง-งดตารอเวี๊ยะ

868

จุฬาฯประกาศเดือนรอมฎอน ให้ถือศีลอดปกติ งดจัดร่วมละศีลอด งดตารอเวี๊ยะ งดเอี๊ยะติก๊าฟ ให้จ่ายซากาตฟิตร์เร็ว เพื่อให้มัสยิดนำไปแจกจ่ายคนจน

วันที่ 14 เมษายน 2563 สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน โดยระบุว่า เนื่องจากข๊ะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ประกาศของสำนักจุฬาราชมนตรี ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 จำนวน 3 ฉบับเมื่อเดือนมีนาคม ยังมีผลในทางปฏิบัติต่อไป และในห้วงวันที่ 24 หรือ 25 เมษายน -23 หรือ 24 พฤษภาคม ซึ่งตรงกับเดือนรอมฎอนที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอด และทำกิจกรรมต่างๆในเดือนสำคัญนี้ ซึ่งจะมีการรวมตัวกันเป็นหมู่คณะ ณ มัสยิด เคหสถาน หรือสถานที่ต่างๆ โดยในสถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของเชื้อโรคอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ จึงจำเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

1.การดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอนให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเท่านั้น
2.การถือศีลอดให้ถือปฏิบัติตามบทบัญญัติ ยกเว้นผู้ถือได้รับผ่อนผันตามบทบัญญัติเท่านั้น ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า มิได้เป็นอุปสรรคให้งดการถือศีลอดแต่ประการใด ตลอดจนการกลืนน้ำลายที่ไม่เจอปนเศษอาหารที่อยู่ในช่องปากมิได้ทำให้การถือศีลอดบกพร่องแต่อย่างใด กลับเป็นการรักษาร่างกายและลำคอให้ชุ่มชื้นตลอดเวลา จึงไม่ควรถ่มน้ำลายในที่สาธารณะเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

3. การจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดที่มีสยิด หรือสถานที่อื่นใด หากมีความประสงค์ให้จัดอาหารปรุงสุกที่บ้านและจัดใส่ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขลักษณะ และแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้านและญาติใกล้ชิดแทนการเลี้ยงรวมกันเป็นหมู่คณะ
4. สมาชิกในครอบครัวละศีลอดหรือรับประทานอาหารซาโฮร์ร่วมกันให้หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกัน และให้นั่งห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร
5. งดการเอี๊ยะติก๊าฟ และการละหมดญุมอะห์ที่เป็นซุนนะห์ ประเภทต่างในค่ำคืนเดือนรอมฎอน อาทิ การละหมาดตารอเวี๊ยะ การละหมาดตะฮัจญุด และกิจกรรมอื่นๆ ทีมัสสยิดหรือสถานที่อื่น

6.คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้แจ้่งไปยังมัสยิดให้เข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายซะกาซฟิตร์ และฟิตยะห์ล่วงหน้า ที่สามารถทำได้ตั้งแต่เข้าสู่เดือนรอมฎอน และให้มัสยิดเป็นผู้รวบรวมและขอให้สัปบุรุษมอบซะกาตให้กับมัสยิดเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เดือดร้อน

สำหรับการละหมาดอีดิ้ลฟิตร์และการจัดกิจกรรมในวันฟิตร์ จะประกาศมาตรการให้ทราบต่อไป

‘ขอให้พี่น้องมุสลิมทุกคนอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอให้ใช้โอกาสในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้ปฏิบัติศาสนกิจให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และขอดุอา ต่อัลเลาะฮพระผู้เป็นเจ้าให้ภัยบาลาอ์ครั้งนี้ผ่านพ้นไปโดยเร็ว และให้ปฏิบัติตามประกาศทั้ง 3 ฉบับอย่างเคร่งครัดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง’ ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี ซึ่งลงนามโดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล ระบุ-Mtoday

จุฬาฯสั่ง งดละหมาดวันศุกร์-งานมัสยิด-งานแต่ง เอกรินทร์ออกโรงค้านทันควัน

สำนักจุฬาฯ แจงขาดละหมาดญุมอัต เกิน 3 ครั้ง บาปหรือไม่

สำนักจุฬาฯประกาศฉบับ2 เข้มข้น ขอให้มุสลิมปฏิบัติเคร่งครัดและอดทน