กทม. ดึงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทำ MOU ไม่ขับขี่บนทางเท้า พร้อมช่วยสอดส่องผู้ฝ่าฝืน

619

กทม. ดึงวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทำ MOU ไม่ขับขี่บนทางเท้า พร้อมช่วยสอดส่องผู้ฝ่าฝืน

(6 ก.พ. 60) เวลา 13.00 น. : พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวถึงกรณีมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าเป็นจำนวนมาก ว่า ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ อาทิ หาบเร่ แผงลอย ที่ทำการค้าบนทางเท้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย คืนพื้นที่สาธารณะและทางเท้าให้ประชาชน ซึ่งขณะนี้พบว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดระเบียบไว้เป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดอันตรายกับประชาชนผู้สัญจรผ่านไปมา จากการสำรวจพบว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบอาชีพวินจักรยานยนต์รับจ้าง กรุงเทพมหานครจึงได้หาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัดทำโครงการ “จักรยานยนต์รับจ้าง รวมพลังต่อต้านการขับรถบนทางเท้า” โดยจะลงนามความร่วมมือ (MOU) กับวินจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหา สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานนั้นจะมอบหมายให้ทั้ง 50 เขต เชิญวินจักรยานยนต์ในพื้นที่ทั้งหมดมาประชุมทำความเข้าใจ และขอความร่วมมือวินจักรยานยนต์ไม่ฝ่าฝืนขับรถบนทางเท้า จากนั้นให้วินจักรยานยนต์รับจ้างเป็นเป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องดูแลไม่ให้มีวินมอไชต์รับจ้างอื่นๆ ฝ่าฝืน หากพบผู้ฝ่าฝืนให้บันทึกภาพเป็นหลักฐานและแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากจักรยานยนต์รับจ้างฝ่าฝืนครั้งที่ 1 จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและห้ามวิ่งรับจ้าง ระยะเวลา 1 เดือน ครั้งที่ 2 ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและห้ามวิ่งรับจ้าง ระยะเวลา 3 เดือน และครั้งที่ 3 ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและห้ามวิ่งรับจ้าง ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดโครงการให้ผู้อำนวยการเขตรับทราบในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ. นี้

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักเทศกิจเปิดช่องทางรับข้อมูล หากประชาชนพบเห็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า สามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานทางช่องทางดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป