เจ้าอาวาส วัดพุทธภูมิ ทำทาน มอบอาหาร สิ่งของจำเป็น ไทยพุทธ-มุสลิม ถ้วนหน้า

531
ไทยพุทธ มุสลิม ไม่มีอะไรมาแบ่งแยก ต่างได้รับความเดือดร้อน เท่าเทียมกัน ในสถานการณ์ โควิด-19 เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง นำอาหาร และ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมอบให้ บรรเทาความเดือดร้อน
วันที่ 14 เม.ย.63 เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ในตัวเมืองยะลา จัดกิจกรรมมอบสิ่งของและอาหารแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด-19 โดยมี ไทยพุทธ และ มุสลิม เดินทางมารับมอบของจำนวนมาก

พระครูวรพุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง คณะสงฆ์ ญาติธรรมวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง พระธรรมทูตอาสา อำเภอเมืองยะลา โรงเรียนศีล ๕ วัดพุทธภูมิ หนุ่มสาวสุขใจ ชมรมพุทธอาสาจังหวัดยะลา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา

นำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้แก่ คนยากไร้ ตกงาน ผู้มีผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โดยมีจิตอาสาช่วยคัดกรอง มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล นั่งตามระยะห่างที่กำหนด ก่อนได้รับมอบสิ่งของ ณ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

#พระครูวรพุทธาภิรักษ์ #เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ #ไทยพุทธ #มุสลิม #ยะลา #โควิด-19