พายุฤดูร้อน! ถล่ม12 จังหวัด “เหนือ-อีสาน” มท.2 ส่ั่ง ด่วน ปภ. นายอำเภอ เร่งดูแล

173
พายุฤดูร้อน ถล่ม 12 จังหวัด “เหนือ-อีสาน” บ้านพัง 718 หลัง “นิพนธ์” สั่งด่วน ปภ.และ นายอำเภอ นำกำลัง จนท. อาสาสมัคร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนทันที ขณะ กาชาดจังหวัด ขนข้าว อาหารแห้ง ยารักษาโรค สมทบการช่วยเหลือ
วันที่ 19 เม.ย.63 เกิดสถานการณ์ “วาตภัย” พื้นที่ภาคเหนือและอีสาน โดย พายุฤดูร้อน ทั้งลมและฝน ถล่ม 12 จังหวัดประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง หนองคาย อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ยโสธร นครราชสีมา ศรีสะเกษ และ ปทุมธานี จำนวน 29 อำเภอ 53 ตำบล 112 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 718 หลัง โโชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย กล่าวว่า ได้สั่งการให้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)​ เร่งดำเนินการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับความทเดือดร้อนทันที โดยประสานงานกั บองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัยจัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน
พร้อม กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการกำลัง เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนให้กลับคืนสภาพโดยเร็ว ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 วัน และระหว่างที่เกิดเหตุนี้ ให้ ปภ.และนายอำเภอในพื้นที่ ดูแลจัดหาที่พักชั่วคราว ส่วนประชาชนที่ประสงค์จะไปพักกับญาติพี่น้อง ก็ให้อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย  ขณะเดียวกัน ได้แจ้งไปยังเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาด ออกเยี่ยมเยียนนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วย
ทั้งนี้ นายนิพนธ์ ย้ำว่าสถานการณ์พายุฤดูร้อนมีความรุนแรงสูง ที่ผ่านมาได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ปภ.ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุ ประชาชนต้องไม่เดือดร้อน ปภ.และนายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ ต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพราะฤดูกาลช่วงนี้เป็นช่วงเกิดเหตุดังกล่าว รวมทั้งต้องบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานภาคีอื่นๆ  ได้แก่ หน่วยทหารในพื้นที่ ตำรวจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาสาสมัคร มูลนิธิ ฯลฯ