จากมัรกัสยะลา แพร่เชื้อทุ่งยางแดงแล้ว 9 คน ต้องกักตัวคนทั้งหมู่บ้าน

1207

จากมัรกัสยะลา แพร่สู่ทุ่งยางแดง ติดเชื้อไวรัส 9 คน แล้ว ต้องกักตัวทั้งหมู่บ้าน ระบุ ผูัป่วยไม่มีอาการ ได้อยู่กับครอบครัวและคนในชุมชน ทำให้หมู่บ้านดังกล่าวต้องปิดหมู่บ้าน และกักตัวคนในหมู่บ้านดั่งกล่าว และพบป่วยอย่างต่อเนื่อง

19 เม.ย.63 สถานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิค-19ที่จ.ปัตตานี ปรากฏว่าพื้นที่ม.6 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีผู้ป่วยโรคโควิค-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถยับยั้งหรือปลอดผู้ป่วยได้ โดยเริ่มต้นผู้ป่วยจากผู้ติดโรคมาจากมัรกัสยะลา และโรคดังกล่าวได้แพร่ระบาดในครอบครัว ญาติ และคนในชุมชน เนื่องจากผู้ป่วยคนแรกที่เป็นตอนแรกไม่มีอาการ และมาทราบภายหลัง แต่ก่อนหน้านั้น ได้อยู่กับครอบครัวและคนในชุมชน ทำให้หมู่บ้านดังกล่าวต้องปิดหมู่บ้าน และกักตัวคนในหมู่บ้านดั่งกล่าว และพบป่วยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผู้ป่วยคนแรก เป็นดะวะห์ติดเชื้อมาจากมัรกัสยะลา แพร่สู่สู่ภรรยา และลูกอีก 5 คน ต่อมาพบผู้ใกล้ชิดเพิ่มอีก 2 คน ในวันนี้

วันนี้ในหมู่บ้านดังกล่าวได้พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 2 ราย ซึ่งผู้ป่วยเป็นญาติของผู้ติดเชื้อและถูกกักตัวและแสดงอาการทำให้ยอดในหมู่บ้านเพิ่มเป็น 23 คน ในขณะที่คนในชุมชนที่สัมผัสกับผู้ป่วยซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวังอีกประมาณเกือบ 50 คน ล่าสุดยังมีคนในหมู่บ้านที่ถูกกักตัวยังลักลอบออกนอกพื้นที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย ต้องนำรถขนดินมาปิดถนนเข้าออกในหมู่บ้านพร้อมนำลวดมาขึง เพื่อป้องกันการลักลอบออกนอกพื้นที่ และมีการจัดกำลังดูแลเข้มทุกเส้นทางเข้าออกด้วย

สรุปสถานการณ์ผู้ป่วยโรคโควิค19ในพื้นที่ปัตตานีรวม 90 ราย อยู่ในรพ.จังหวัด 22คน อยู่โรงพยาบาลสนาม31 คนส่งต่อโรงพยาบาลมอ.หาดใหญ่ 21 คน กลับบ้าน34คนเสียชีวิต 1คน