มท.2 ลงพื้นที่ อ.เวียงสระ แก้ภัยแล้ง ตรวจแก้มลิง จี้ ปภ. เร่งสูบน้ำช่วย ปชช.

229
รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ ติดตามการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง ที่อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อม สั่งการ ปภ.ร่วมมือกับ อปท.นำเครื่องสูบน้ำ พยุงภัย แก้ปัญหาให้ประชาชนและเกษตรกร
วันที่ 23 เม.ย.63 เวลา 15.00 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง ที่เคยให้มีการสำรวจแหล่งน้ำสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้ง ที่บ้านคลองหน หมู่ที่ 3 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจโครงการแก้มลิงในการรองรับน้ำกักเก็บน้ำ
จากนั้นเดินทางต่อจุดที่ 2 ที่เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี  ติดตามโครงการแก้มลิงที่กักเก็บน้ำในพื้นที่พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป โครงการการพัฒนาที่ทางอำเภอเวียงสระ จะเสนอของบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติม นอกเหนือจากการจัดทำพื้นที่เก็บน้ำรองรับตามโครงการดังกล่าว
จากนั้นเวลา 15.30 น. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีแหล่งน้ำจากเหมืองแร่เดิม ที่มีสภาพเป็นแหล่งเก็บกักน้ำธรรมชาติซึ่งมีน้ำชุ่มตลอดทั้งปี สามารถพัฒนาใช้เป็นแหล่งเก็บน้ำเพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างดี
นายนิพนธ์ กล่าวว่า  ตนได้ประสานงานให้อำเภอเวียงสระ ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนเร่งสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในการผันน้ำจากขุมเหมืองเก่าผ่านระบบท่อระบายน้ำเพื่อกระจายน้ำไปยังหมู่บ้านต่างๆที่ขาดแคลน เป็นการบรรเทาและแก้ไขเฉพาะหน้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่นิยมทำสวนผลไม้ และกำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงนี้ อาทิ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลางสาด  ทั้งนี้ หากมีเกิดความขาดแคลน หรือมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ ขอให้เร่งแก้ไขโดยการใช้เครื่องจักรของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ที่มีพร้อมให้บริการอยู่แล้ว ทั้งเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ และอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ เพื่อการกระจายน้ำให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการการเกษตรของชาวบ้าน