กทม.ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 สวนอารีย์สัมพันธ์ ซ.อารีย์

152

(8 ก.พ. 60) เวลา 15.30 น.ณ สวนอารีย์สัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ขึ้นทรงราชย์สืบสันตติวงศ์ ซึ่งต้นรวงผึ้งมีความสำคัญเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 มีความสำคัญและมีความหมายเป็นไม้มงคลที่นอกจากจะแผ่กิ่งก้านออกไปดังพระบารมีที่แผ่ไพศาลให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนไทยแล้ว สีเหลืองของดอกรวงผึ้งยังสวยงามดั่งดวงดาว ส่งกลิ่นหอมให้คนได้ชื่นชม ดุจดังพระเมตตาที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ โดยมี นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกลุ่มกรุงเทพกลาง ผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดง การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย และกรมธนารักษ์ ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ กิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร” ประกอบด้วย การปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน 10 ต้น การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตพญาไท การเดินออกกำลังกายรอบสวน ระยะทาง 400 เมตร ตามนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย “วันพุธสุขกาย สุขใจ ร่างกายแข็งแรง” BMA สปอร์ตเดย์ และชมการแสดงดนตรีในสวน โดยนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ คุณโฉมฉาย อรุณฉาน คุณอนุชิต นันทขว้าง นักร้องพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ประจำวงเดอะแฮนซั่ม แห่งสวนจิตรลดา และนักเรียนโรงเรียนวัดไผ่ตัน เขตพญาไท บรรเลงดนตรีโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และวงดนตรีกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ปลูกต้นรวงผึ้งทั่วทั้งพื้นที่ 50 เขต เพื่อเป็นการแสดงถึงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อพระองค์ ร่วมทั้งสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนภายใต้ร่มพระบารมี สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพชีวิตที่ดีในการสร้างสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน หนึ่งในนโยบาย “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW!” อีกด้วย จึงขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประชาสัมพันธ์ ที่ได้อุทิศพื้นที่ภายในสวนอารีย์สัมพันธ์แห่งนี้ให้ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่นและสวยงามในรูปแบบพื้นที่สีเขียว อันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืนตลอดไป

(อิทธิพล…กปส./ปชส.พญาไท รายงาน)