น้ำตานองหน้า!เด็กหญิง’บาโงยซิแน’ ยะหา ถูกนำตัวส่งรพ. พร้อมผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23 ราย

3923
ผลการระดมตรวจทุกหมู่บ้าน ยะลาพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 23 คน ที่บาโงยซิแน ยะหา รถพยาบาลต้องระดมขนกันทั้งคืน พบผู้ติดเชื้อคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงด้วย

โรซี นเรนท์  (Rosee Nuereng)  ผู้ใหญ่บ้านบ้านบูเก๊ะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เที่ยวแล้วเที่ยวเล่า รถ AMBULANCE โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เข้ามารับผู้พบเชื้อรายใหม่จำนวน 16 คน ม.2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

จำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุด
ตำบลบาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
ม.2 = 16 คน
ม.4 = 1 คน
ม.5 = 1 คน
ม.6 = 5 คน
รวม 23 คน.

อยากให้หมู่บ้านอื่น นำบุคคลผู้ที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วย…ตรวจหมด แล้วจะเจอเหมือนที่ชุมชนผมเจอในวันนี้
ผมเชื่อมั่นเช่นนั้น  โควิดทำให้ทั้งหมอ พยาบาล และฝ่ายปกครองทำงานทั้งวันทั้งคืน

ทั้งนี้ ในจำนวน 23 คน ที่ติดเชื้อ COVID-19 เป็นเด็กหญิง ที่ต้องเดินทางเข้าโรงพยาบาลด้วยน้ำตานองหน้า ต้องจากครอบครัวเพื่อไปอยู่กับหมออย่างโดดเดี่ยว

ทั้งนี้ จังหวัดยะลา ใช้ปฏิบัติตรวจเข้มข้นตามหมู่บ้านชุมชนเพื่อหาผู้ติดเชื้อ เมื่อผลการตรวจสอบออกมาว่า มีผู้ติดเชื้อ จึงมารับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล