ทางหลวงชนบท พัฒนาถนน สายบางน้ำเปรี้ยว เชื่อม EEC คาด แล้วเสร็จ ส.ค.63

231

ทางหลวงชนบท พัฒนาระบบโลจิสติกส์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา ขยายถนน จาก 2 เลน เป็น 4 เลน เชื่อมโยง สุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบัง สอดรับ ระเบียงเศรษฐกิจ EEC

กรมทางหลวงชนบท พัฒนาระบบ โลจิสติกส์ เชื่อมโครงข่ายคมนาคมเผยความก้าวหน้าโครงการขยายถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305 เส้นทาง บางน้ำเปรี้ยว นครนายก – ฉะเชิงเทรา ระยะทางรวม 32.97 กม. คาดจะก่อสร้างแล้วในเดือน ส.ค.63

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช.ได้พิจารณาโครงข่ายทางหลวงชนบทที่มีความสำคัญเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าสนับสนุนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตาม นโยบาย ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเชื่อมโยงการผลิตจากแหล่งไปสู่ตลาดและผู้บริโภค

ทช.จึงได้ดำเนินการขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – เส้นทางบางน้ำเปรี้ยว นครนายก – ฉะเชิงเทรา จากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

สะพานข้ามทางรถไฟ กิโลเมตรที่ 18+285, สะพานข้ามคลอง 20 กิโลเมตรที่ 25+350 และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก จำนวน 8 แห่ง รวมทั้งระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่ 0+000 ถึง กิโลเมตรที่ 33+050 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 2,116.69 ล้านบาท ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 92

ขณะนี้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างส่วนบนของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ กิโลเมตรที่ 0+314 และ ติดตั้งป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างบนสายทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม 2563 นี้

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวด้วยว่า โครงการดังกล่าว ยังสอดรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) หรือ EEC ช่วยพัฒนาระบบขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิต เชื่อมโยง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยัง ช่วยระบายปริมาณการจราจรที่หนาแน่นของทางหลวงหมายเลข 305 ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพฯและปริมณฑลอีกด้วย