199 คนไทยจากอียิปต์ กลับถึงสุวรรณภูมิ กักตัว 14 วัน

115

เที่ยวบินพิเศษกรุงไคโร-กรุงเทพฯ นำคนไทย 199 ชีวิตกลับไทย กักตัว 14 วัน

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้ดำเนินการส่งคนไทยในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID – 19 กลับประเทศไทยจำนวน 199 คน ด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Egypt Air โดยเที่ยวบินดังกล่าวจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้โดยสารทุกคนจะถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่ เเละรู้สึกยินดีที่ได้ช่วยเหลือคนไทยกลับประเทศไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ภารกิจนี้ประสบความสำเร็จ
 

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

https://issoc4news.blogspot.com/2020/05/blog-post_69.html