มุสลิมยะลา ถือ “ศีลอด” งดละหมาดมัสยิด ยึดปฏิบัติเคร่งครัด ช่วง รอมฎอน

312
ชาวมุสลิมยะลา ปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดเคร่งครัด มาตรการป้องกันโควิด-19 งดละหมาดมัสยิด สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ในช่วง รอมฎอน เผย ดีใจ ผ่อนปรนให้ละหมาดวันศุกร์ แนะระมัดระวังตนเอง ให้ดีที่สุด
กว่า 15 วัน ในเดือนถือศีลอด หรือ เดือนรอมฎอน อันประเสริฐของพี่น้องชาวมุสลิม ที่ครอบครัวมอน็อง ชาวบ้านในพื้นที่ถนนสาย 15 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา ได้ปฏิบัติศาสนกิจ ด้วยการถือศีลอด อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักตามประกาศจุฬาราชมนตรี คำสั่งผู้ว่าฯ ยะลา และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด COVID-19 ด้วยการป้องกันตนเอง สวมใส่หน้ากาก เมื่อออกไปในที่ชุมชน ขณะร่วมละศีลอดในครอบครัว ใช้ช้อนกลาง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน นั่งเว้นระยะห่างกัน ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งงดการไปละหมาดที่มัสยิด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ
นายอุเซ็ง มอน็อง บอกว่า การถือศีลอดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ทำตามที่สาธารณสุขให้คำแนะนำ รวมทั้งตามประกาศจุฬาราชมนตรี และนโยบายของผู้ว่าฯ ยะลา ไปไหนมาไหนก็จะมีหน้ากากติดตัวสวมใส่ตลอด รวมทั้งมีการแนะนำคนในครอบครัว ก็ได้ให้ทุกคนใส่แมสตลอด นั่งห่างๆ กัน ล้างมือบ่อยๆ เพื่อไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อ
ส่วนการละหมาด ก็จะร่วมกันละหมาดที่บ้าน นั่งห่างๆ กันตามพื้นที่ที่มีอยู่ ไม่ได้ไปที่มัสยิด จนกว่ากรรมการอิสลาม จะอนุญาตก่อน ต้องทำคำแนะนำ ถ้าไม่ทำตามจะเสี่ยงกับตนเอง ต้องระมัดระวัง ป้องกัน ตัวเราให้ดีที่สุด
นายอุเซ็ง ยังบอกอีกว่า ตนเอง เป็นประธานชุมชนตลาดเกษตร ได้ร่วมลงพื้นที่ กับ อสม. ตรวจคัดกรองชาวบ้าน ในชุมชนตลาดเกษตร ให้ทุกชุมชน ช่วยกันทำงาน ค้นหาบุคคลเสี่ยง อาทิตย์ละครั้ง พร้อมแนะนำ ชาวบ้าน ใส่แมส เว้นระยะห่าง อย่าเบียดเสียดกันเวลาไปซื้อของ ชาวบ้านก็มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เพราะวิกฤตนี้ ไม่เข้าใครออกใคร ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน ต้องระวังกันทุกคน
ในส่วนมาตรการ ที่ จ.ยะลา จะผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ นั้น ตนเองก็ดีใจ แต่เป็นเพียงมาตรการผ่อนปรน ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ และยังไม่เป็นปกติ  จึงต้องช่วยกันระมัดระวังตนเอง ให้ดีที่สุด