“มนัญญา” ตัด ริบบิ้น ปล่อยคาราวาน ผลไม้คุณภาพ กระจายสู่ผู้บริโภคทั่วไทย

198

รมช.เกษตรฯ นำคณะลงพื้นที่ ศูนย์กระจายผลไม้ภาคตะวันออก ก่อนตัดริบบิ้น ปล่อยคาราวานผลไม้คุณภาพ ไปยังสหกรณ์ปลายทาง เพื่อกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึง 

วันที่ 17 พ.ค.63 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ที่ จุดรวบรวมผลไม้คุณภาพ สหกรณ์ การเกษตรทุ่งควาย จ.ระยอง  โดยมี นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาร่วมพิธี

พร้อมกันนี้ นางสาวมนัญญา ได้มอบป้ายการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ให้แก่สหกรณ์จากจังหวัดระยองและตราด ก่อนปล่อยคาราวานผลไม้ของสหกรณ์ต้นทางในจังหวัดระยอง  จันทบุรี และ จังหวัดตราด เพื่อส่งถึงสหกรณ์ปลายทาง ณ จุดรวบรวมมังคุด คุณภาพของสหกรณ์การเกษตรทุ่งควาย จำกัด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง