รุมประณาม ผู้บริหารชั่วคราว’ต้นสน’-เขตออกโรงแล้ว ทำผิด

1547

รุมประณาม ผู้บริหารชั่วคราวมัสยิดต้นสน หยาบกระด้าง สั่งตัดต้นไม้ใหญ่ ระบุ สวนทางคำสอน ศาสดาให้ ‘ปลูกต้นไม้’ ด้านเขตบางกอกใหญ่ ชี้ผิดหลัก ‘รุกขกร’ ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

วันที่ 20 พฤษภาคม กรณีมัสยิดต้นสน สั่งตัดไม้ใหญ่ภายในมัสยิดได้ก่อให้เกิดปฏิกริยาความไม่เห็นด้วยตามมา ล่าสุด น.ส.กรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ได้ทำหนังสือถึงผู้บริหารชั่วคราวมัสยิดต้นสน กรณีการตัดต้นไม้ใหญ่ในมัสยิดระบุว่า การตัดไม้ใหญ่เหลือแต่ตอกระทบต่อต้นไม้ใหญ่อายุหลายปี และผิดหลักรุกขกร ส่งผลให้เกิดการวิจารณ์อย่างกว้างขวางได้ จึงส่งเจ้าหน้าที่เขตมาดำเนินการ

เฟซบุ๊ค Dhsmand chuangpijit ระบุว่า มีคำกล่าวของท่านศาสดามุฮัมหมัด ศ็อลฯ แห่งอิสลาม กล่าวไว้ว่า “สี่สิ่งที่ท่านจะต้องทิ้งไว้บนโลกนี้ก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไป 1.การมีบุตรที่ดี 2.การขุดสระน้ำเพื่อสาธารณะ 3.การทิ้งความรู้เพื่อผู้คนภายหลัง และ 4.การปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อผู้คน”… ขอสดุดีดำรัสของท่านศาสดาแห่งอิสลาม พร้อมกับตำหนิการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือสวนทางต่อดำรัสดังกล่าว ดังที่ปรากฏต่อสภาพของสุสานประวัติศาสตร์ของมุสลิม ณ มัสยิดต้นสน ที่ดำรงรักษาพื้นที่สีเขียวของแมกไม้ และเป็นที่พำนักอันสงบของบรรดาผู้วายชนม์ โดยเฉพาะบรรพชนผู้ก่อคุณูปการต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน เช่น เจ้าพระยาจักรี (หมุด)​ พระยาจุฬาราชมนตรี และพระจุฬาราชมนตรีทั้ง 9 ท่าน ตลอดจนเจ้าจอมในหลายรัชกาลของกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยการตัดต้นไม้ใหญ่ลงเพื่อเป้าหมายบางประการ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นสิ่งที่สวนทางต่อดำรัสของท่านศาสดา ฯ และยังเป็นสิ่งที่สวนทางกับกระแสสังคมโลกที่รณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ การสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านเมือง

‘การกระทำที่แฝงด้วยหัวใจที่หยาบกระด้างต่อสังคมรอบด้าน หรือแฝงด้วยผลประโยชน์แอบแฝง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ถืออำนาจที่มีอยู่เพียงชั่วคราว… การกระทำดังกล่าวในเดือนรอมฎอนครั้งนี้… ขอประณามพฤติกรรมดังกล่าว ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าด้วย… อินชาอัลลอฮฺ (ขอบรรดาผู้ที่เห็นต่างกับการกระทำดังกล่าว ช่วยแชร์ข่าวสารให้มากที่สุดครับ)’