5 จังหวัดชายแดนใต้ประกาศหยุดราชการ ‘วันอีดิ้ลฟิตร์’ 25 พ.ค.

743

ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนใต้ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ได้ประกาศให้วันที่ 25 พฤษภาคม เป็นวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรีให้วันตรุษอีดิลฟิตรี เป็นวันหยุดราชการ 

ตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด ระกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ออกมาในเวลาไล่เลี่ยกัน ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันอีดิ้ลฟิตรี วันอีดิ้ลอัฏฮา และวันตรุษจีน เป็นวันหยุดราชการ และจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้วันที่ 22 พฤษภาคม ให้มุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่เดือน  เชาวัล(Shawwal) ซึ่งเป็นวันอีดิ้ลฟิตรี จึงกำหนดให้วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม เป็นวันหยุดชดเชยวันอีดิ้ลฟิตรี