มท.2 ลุยอ่าวบ้านดอน กำชับดูแลความปลอดภัย ‘ประมงหาหอยแครง,

162

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ได้สอบถามชาวประมงพื้นบ้านที่มาจับลูกหอยแครงเพื่อนำไปขาย ได้ฝากขอให้ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์น้ำ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฏหมาย หากพบมีการบุกรุกเข้ามาปักคอกเลี้ยงหอยในพื้นที่ที่กันไว้ขอให้รีบแจ้งทางราชการทันที เพื่อจะได้มีพื้นที่ทำมาหากินกันและขอให้ความมั่นใจว่าทางจังหวัดจะดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านที่ออกมาทำมาหากิน และจะเร่งรื้อถอนคอกหอยและสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ได้รับอนุญาตให้เสร็จโดยเร็ว

รมช.มหาดไทย กล่าวว่า ฝากไปยังชาวประมงพื้นบ้านหรือประมงชายฝั่งว่า ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะดูแลพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านให้ทำมาหากินด้วยความปลอดภัย ทางจังหวัดจะเข้ามาดูแลทั้งการใช้เครื่องมือใช้ในทำประมงในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกรมประมง กรมเจ้าท่าจะต้องเข้ามาดูให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ติดตามเรื่องนี้มาตลอดและมีความห่วงใย ตนฝากดูแลความปลอดภัยของประชาชนและอยากให้ทุกฝ่ายทำมาหากินกันได้โดยถูกกฎหมายและจัดระเบียบเพื่อประกอบอาชีพได้ยาวนานและไม่ผิดกฎหมายบ้านเมือง