จุฬาราชมนตรี ลงนาม ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

89

จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมีคณะ ประกอบด้วย นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี/สมาชิกวุฒิสภา และนายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง