งามระยับ! “ลูกปัดมโนราห์” สินค้าสร้างชื่อ กรมคุมประพฤติ จ.สุราษฎร์ธานี

519
กรมคุมประพฤติ โชว์ผลิตภัณฑ์ ลูกปัดมโนราห์ จากฝีมือผู้ถูกคุมความประพฤติ สร้างอาชีพและรายได้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 3 มิ.ย.63 นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประชาชน รวมถึงผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน

สำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่หลายจังหวัด ได้ให้ความช่วยเหลือ ทั้งการเปิดตู้ปันสุข การสงเคราะห์ ค่ายังชีพ ทุนประกอบอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะอาชีพ ดังเช่น สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้สร้างอาชีพ ชมรม TO BE NUMBER ONE ฝึกทักษะ การทำผลิตภัณฑ์จากลูกปัดมโนราห์ ประกอบด้วย พวงกุญแจ ต่างหู สร้อยคอ และ สร้อยข้อมือ

โดยจัดทำผลิตภัณฑ์ ที่บ้านของตนเอง เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม และ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ที่สำคัญยังสามารถเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจัดจำหน่ายผ่านทาง Facebook “หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ คนดีสมุย” ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทาง Facebook หรือติดต่อสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077-419122, 077-418448

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์คนดีสมุย หรือผลิตภัณฑ์จากลูกปัดมโนราห์ ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP และได้รับสิทธิ์ใช้สัญลักษณ์ OTOP (One Tambon One Product) นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงาน โครงการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ จุดจำหน่ายสินค้า OTOP ของชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ยังได้รับการบรรจุเป็นจุดเยี่ยมชมในเส้นทางการท่องเที่ยวการเกษตรและสินค้า OTOP ของอำเภอเกาะสมุยอีกด้วย