เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมจัดพิธีละหมาดฮายัตที่อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

577

เมื่อ 14 ก.พ.60 เวลา 14.30 น. เจ้าหน้าที่ ฉก.นย.ทร./ฉก.นย.ภต.ร่วมกับอำเภอยี่งอ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีละหมาดฮายัตขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเอกองค์อัลลอฮ์ ขอให้เกิดความสันติสุข และแสดงพลังต่อต้านการใช้ความรุนแรง ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.ยี่งอ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มัสยิดยาเมร์ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส อันสืบเนื่องมาจากกรณีเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบยิงราษฎรในพื้นที่ อ.ยี่งอ เสียชีวิต จำนวน 2 ราย เมื่อวันที่ 10 ก.พ.60 ที่ผ่านมา โดยมี นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น, นักเรียน และประชาชน ร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเอกองค์อัลลอฮ์ ในการนี้ น.อ.นพดล ฐิตวัฒนะสกุล ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. พร้อมด้วย นายอำเภอยี่งอ,น.ท.ปฏิญญา แตงพลับ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๒ และ น.ท.ธนลักษณ์ นุกูลกิจ ผบ.นคป.ฉก.นย.ภต. ร่วมเป็นสักขีพยานและกล่าวพบปะพูดคุยกับ ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชน ที่เข้าร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดความสันติสุขในครั้งนี้