เมื่อน้ำ สองมหาสมุทร บรรจบกัน !!!

133

ปรากฏการณ์น่าทึ่ง เมื่อน้ำในสองมหาสุมทรมาบรรจบกัน ระหว่างมหาสุมทรแปซิฟิก และ มหาสุมทรแอตแลนติก สร้างความประหลาดใจให้กับ นักท่องเที่ยวจำนวนมาก