GCI ยก ไทย ติดอันดับ2 ป้องกันโควิด-19 จาก 184 ประเทศ

194

สุดยอด! ต่างชาติ ยกย่อง ประเทศไทย ติดอันดับ กลุ่มประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิดเป็นอันดับ 2 ของโลก จาก การจัดอันดับ โดย  Global COVID-19 หรือ (GCI) ประเมินจาก Ranking of Countries by Recovery Index จากทั้งหมด 184 ประเทศ 

วันที่ 11 มิถุนายน 63 องค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI) พัฒนาโดย PEMADU Assciates โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย และ กลุ่ม sunway ซึ่งได้ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จัดคะแนนดัชนีและจัดอันดับ 184 ประเทศว่าแต่ละประเทศรับมือกับโรคระบาด COVID-19 ได้ดีมากน้อยเพียงใด

โดยคะแนน 70% มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1.กรณีที่ได้รับการยืนยันต่อประชากร โดยพารามิเตอร์นี