GCI ยก ไทย ติดอันดับ2 ป้องกันโควิด-19 จาก 184 ประเทศ

228

สุดยอด! ต่างชาติ ยกย่อง ประเทศไทย ติดอันดับ กลุ่มประเทศที่ฟื้นตัวจากโควิดเป็นอันดับ 2 ของโลก จาก การจัดอันดับ โดย  Global COVID-19 หรือ (GCI) ประเมินจาก Ranking of Countries by Recovery Index จากทั้งหมด 184 ประเทศ 

วันที่ 11 มิถุนายน 63 องค์กร Global COVID-19 หรือ (GCI) พัฒนาโดย PEMADU Assciates โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (MOSTI) ประเทศมาเลเซีย และ กลุ่ม sunway ซึ่งได้ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จัดคะแนนดัชนีและจัดอันดับ 184 ประเทศว่าแต่ละประเทศรับมือกับโรคระบาด COVID-19 ได้ดีมากน้อยเพียงใด

โดยคะแนน 70% มาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 1.กรณีที่ได้รับการยืนยันต่อประชากร โดยพารามิเตอร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทียบกับขนาดของแต่ละประเทศในการคำนวนค่าคะแนน 2.สัดส่วนการเสียชีวิตตามสัดส่วนเนื่องจาก COVID-19 โดยพารามิเตอร์นี้จะพิจารณาถึงอัตราการตายอย่างคร่าวๆของแต่ละประเทศและพิจารณาขนาดของประชากรแล้วเปรียบเทียบกับอัตราการตายเนื่องจาก COVID-19 นับตั้งแต่มีรายงานผู้ป่วยรายแรกในประเทศ โดยค่านี้จะให้ภาพสะท้อนที่แท้จริงว่าอัตราการเสียชีวิตได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของแต่ละประเทศได้อย่างแม่นยำ

ส่วนที่เหลืออีก 30% ประกอบด้วยคะแนนคงที่ จากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHS) โดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิ้นส์ เพื่อประเมินความพร้อมของประเทศต่างๆในการรับมือและรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย GCI ได้จัดอันดับประเทศที่มีการฟื้นตัวจากโควิด-19 หรือ Ranking of Countries by Recovery Index จากทั้งหมด 184 ประเทศ ปรากฏว่าประเทศไทยได้อยู่อันดับที่ 2 รองจากประเทศ ออสเตรเลีย และจาก 20 อันดับแรกมีดังต่อไปนี้

1.ออสเตรเลีย
2.ไทย
3.เดนมาร์ก
4.ฮ่องกง
5.ไต้หวัน
6.นิวซีแลนด์
7.เกาหลีใต้
8.ลิโทเนีย
9.ไอซ์แลนด์
10.สโลวาเนีย
11.ลัตเวีย
12.สวิซเซอร์แลด์
13.เวียดนาม
14.มาเลเซีย
15.นอร์เวย์
16.สโลวาเกีย
17.เยอรมัน
18.ออสเตรีย
19.ลักต์แซมเบิก
20.ฟินแลนด์

ทั้งนี้ จาก 20 อันดับแรกมีประเทศในเอเชีย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย,ฮ่องกง,ไต้หวัน,เกาหลีใต้,เวียดนาม และ มาเลเซีย โดยประเทศไทยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย