กทม.เร่งรื้อย้ายชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเขตวังทองหลาง

237

วันที่ 14 ก.พ. เวลา 13.30 น. : นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ดูการรื้อย้ายชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา เขตดอนเมือง ตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำคลองลาดพร้าว จากนั้น เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ตรวจการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของเขตวังทองหลาง ประกอบด้วยถนนลาดพร้าว (ฝั่งขาออก) ตอนคลองเจ้าคุณสิงห์ บริเวณสะพานข้ามคลองเจ้าคุณสิงห์ จากนั้นลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ คลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจิตมหาดไทย ตอนคลองแสนแสบ และเวลา 15.30 น. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตวังทองหลาง (แห่งใหม่) และอาคารสนับสนุนสำนักงานเขตวังทองหลาง ที่ได้เริ่มต้นสัญญาก่อสร้างอาคารฯ ตั้งแต่ 15 ก.ค. 58 และจะสิ้นสุดสัญญา 4 ก.ค. 60 ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าการก่อสร้างประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตดอนเมืองได้ร่วมมือกับกองพันที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เข้าทำการช่วยเหลือชาวบ้านที่มีความเต็มใจให้กรุงเทพมหานครทำการรื้อย้ายบ้านที่รุกล้ำคลองลาดพร้าวในชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา จำนวน 2 หลัง จากจำนวน 6 หลัง 171 ในส่วนที่เหลืออีก 165 หลัง ต้องการความมั่นใจว่า หลังจากรื้อย้ายไปแล้ว จะมีที่อยู่รองรับ และจะได้รับความช่วยเหลือจากทางหน่วยงานของรัฐ อาทิ ค่าเช่าบ้าน ค่าชดเชยต่างๆ เป็นต้น หลังจากนี้จะมีการพูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนร่วมมิตรแรงศรัทธา โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความชัดเจนกับประชาชนภายในอาทิตย์นี้ ส่วนการลงพื้นที่เขตทองหลาง ก็เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การพัฒนาระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตวังทองหลาง ให้มีประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝนให้สอดคล้องกับแผนหลักการป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพฯ ต่อไป