รร.กทม. 437 แห่ง พร้อมเปิด1ก.ค.63 เข้มคัดกรอง ใช้แอพบันทึก “เข้า-ออก”

151

437 โรงเรียนสังกัดกทม.พร้อมเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ ปลัดกทม.สั่งเข้มจุดคัดกรอง โต๊ะเรียนเว้นระยะห่าง งดการสอนพื้นที่แออัด ใช้แอฟ “ไทยชนะ” บันทึกเข้า-ออก

วันที่ 17 มิ.ย. 63 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.เตรียมพร้อมเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน พร้อมกันในวันที่ 1 ก.ค. นี้ โดยระหว่างนี้ได้กำชับโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด กทม. ประสานการปฏิบัติงานกับให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องพยาบาล โรงอาหาร ตลอดจนให้โรงเรียนแต่ละแห่ง จัดโต๊ะเรียนและโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนให้มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมถึงการใช้นวัตกรรมต่างๆ สำหรับการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน เช่น ฉากกั้นระหว่างโต๊ะเรียน โต๊ะรับประทานอาหาร

นอกจากนี้ นางศิลปสวย กล่าวว่า กำชับให้โรงเรียนเตรียมจัดตั้งจุดคัดกรองนักเรียนด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน รวมทั้งกำชับให้โรงเรียนแต่ละแห่งใช้แอพพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์มที่ทางราชการกำหนด เช่น “ไทยชนะ” เพื่อบันทึกการเข้า-ออก ของแต่ละบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่โรงเรียน ให้ติดตั้งจุดทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสามารถล้างมือได้บ่อยๆ

จัดตารางการเรียนการสอนที่เหมาะสม อาทิ งดการเรียนการสอนในพื้นที่แออัด จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตามแนวทางของสำนักการศึกษา กทม. ซึ่งประกอบด้วย 4 ช่องทาง หรือ 4 ON ได้แก่ Online, On air, On hand และ On site ตามความเหมาะสมของนักเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้ “ทั้งนี้หลายโรงเรียนในสังกัด กทม.ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดกทม. ที่ได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ที่กำหนดเปิดในวันที่ 1 ก.ค. นี้” นางศิลปสวย กล่าว