มนัญญาลุย!ดันยาง ผลิตอุปกรณ์จราจร ดันราคายางสูง70%

145

รมช.มนัญญา” ดันฝันเกษตรกรยางพาราเป็นจริง ยกมาตรฐานน้ำยางสู่อุปกรณ์จราจร เพิ่มรายได้ 70%
.
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี