มท.2 รุก จัดกิจกรรม “น้ำประปา ปลอดภัย” ดูแล สุขภาพ นักเรียนทั่ว กทม.

76

รมช.มหาดไทย จัดมาตรการเชิงรุก”น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ” นำร่อง ร.ร.หอวัง กรุงเทพฯ สาธิต วิธีล้างถังพักน้ำที่ถูกต้อง ตั้งเป้าขยายทั่ว 63 รร.ในเขต กทม. นนทบุรี และ สมุทรปราการ ตั้งเป้าให้เด็กนร. เยาวชน มีน้ำดื่ม น้ำใช้มาตรฐานสากล เพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกครอบครัวไทย

วันที่ 22 มิ.ย. 63 เวลา 13.30 น.ที่ โรงเรียนหอวัง จตุจักร กรุงเทพฯ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “น้ำประปาปลอดภัยใส่ใจคุณภาพ” ของการประปานครหลวง (กปน.) โดยมีนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง คณะผู้บริหาร พนักงาน กปน. และคณาจารย์โรงเรียนหอวัง เข้าร่วมกิจกรรม

โดย นายนิพนธ์ กล่าวเปิดกิจกรรม ตอนหนึ่งว่า กปน.เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี ให้บริการประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี เละ สมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรม “น้ำประปาปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง น้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ซึ่งวันนี้ กปน. ได้สาธิตสิธีการล้างถังพักน้ำที่ถูกต้อง ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนหอวัง เข้าใจวิธีการต่างๆให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้น้ำประปาที่มีมาตรฐาน และคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำที่โรงงานผลิตน้ำของ กปน. ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อเตรียมการรับมือจากภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังได้กำชับ มาตรการการรักษาห่างทางสังคม การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) และเชื้อโรคต่างๆ โดยมีการสาธิตทำความสะอาดโรงอาหาร ตู้น้ำดื่ม ก่อนการเปิดภาคการเรียนของนักเรียน ซึ่งโครงการนี้ จะนำร่องให้กับโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 63 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้เยาวชนได้มีสุขอนามัยที่ดี

“ขอให้ลูกหลานตระหนักถึงความสำคัญของการล้างถังพักน้ำว่า ควรล้างทุก 6 เดือน ทั้งในโรงเรียนและที่บ้านเพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่อาจเล็ดลอดเข้าไปเจริญเติบโตกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาภายในบ้านให้สะอาดปลอดภัย เพื่อให้เยาวชนได้มีสุขอนามัยที่ดี และอยากให้ลูกหลานรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ รวมทั้งช่วยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้าน และรีบซ่อมแซมทันทีเมื่อพบปัญหาการรั่วซึม รวมทั้งเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง”

รมช.มหาดไทย กล่าว และย้ำด้วยว่า เมื่อพบท่อประปาแตกรั่วในที่สาธารณะ สามารถเจ้งได้ที่ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้หน่วยบริการของ กปน.เร่งซ่อมแซมเพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาได้อย่างรวดเร็ว เพื่อสงวนน้ำต้นทุนไว้ให้ทุกภาคส่วนใช้อย่างเพียงพอ ทั้งในปีนี้และปีต่อๆ ไป