ครม.เคาะ ! หยุดยาว4วัน ให้ ปชช.ทำบุญ “อาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา”

76

“อิทธิพล”เผย ครม.เคาะ วันหยุด 4 วันรวด ให้ไปทำบุญ อาสาฬหบูชา- เข้าพรรษา 4-7 ก.ค. ส่วนวันหยุดชดเชยสงกรานต์ยังไม่ได้ใช้ เอาไว้เคาะให้อีกที  อาจเป็น ส.ค.-ก.ย.

วันที่ 23 มิ.ย.63 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติให้หยุดชดเชยช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนายาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-7 กรกฎาคมนี้ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกฯ เสนอ เนื่องจากเห็นว่า วันที่ 4 กรกฎาคมตรงกับกันอาสาฬหบูชา และวันที่ 5 กรกรฎาคม ตรงกับวันเข้าพรรษา จึงให้มีวันหยุชดเชยทั้ง 2 วันสำคัญ รวมเป็น 4 วันดังกล่าว และเลื่อนการประชุมครม. เป็นวันพุธที่ 8 กรกฎาคม และการประชุม ครม. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคมนั้น ก็จะเลื่อนไปประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคมแทน

สรุปว่ายังไม่ได้มีการใช้โควตาเลื่อนวันหยุดสงกรานต์มา 3 วัน ดังนั้นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 3 วันยังคงมีอยู่เช่นเดิม โดยนายกฯจะรอดูผลประเมินโควิด-19 ก่อน และจะให้พิจารณาโครงการฟื้นฟูต่างๆเสียก่อน โดยนายกฯให้แนวทางการพิจารณาวันหยุดเพิ่มเติม ต้องคำนึงถึงโครงการฟื้นฟู และพัฒนาที่จะใช้งบฯ 4 แสนล้านบาทด้วย เพื่อให้เป็นปัจจัยหนุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ ในเมื่อเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดอยู่แล้ว เราก็ใช้ตามปกติ ยังไม่ได้ใช้ วันชดเชยสงกรานต์ ให้ไปพิจารณาเพิ่มเติมเดือนอื่นๆ อาจจะเป็น สิงหาคม หรือ กันยายน โดยอาจจะพิจารณาให้หยุดต่อเนื่องกับวันหยุดอื่น เพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวทางเศรษฐกิจ เพราะจะเกิดการเดินทาง และการหมุนเวียนรายได้

นอกจากนี้ นายกฯ ยังได้มอบหมายให้ทุกกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คอยติดตาม ประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาว 4 วันนี้ แล้วให้รายงานกลับมาให้ที่ประชุม ครม.ทราบด้วย และ เมื่อผ่าน พ.ร.บ.งบฯ 64 แล้ว จะให้คณะกรรมการกลั่นกรอง รายงานผลงบฯ 4 แสนล้านบาทรอบแรก ให้ที่ประชุม ครม. ทราบ ในสัปดาห์แรก หลังช่วงวันหยุดยาว 4 วันดังกล่าว