แดงใช้หมูแก่ทาเลือด! ‘ศูนย์วิทย์ฯ ฮาลาล’ตรวจแล้ว เนื้อหลอกขายมุสลิม ‘มีแต่หมูล้วน’

4582

ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสองสามรายที่ส่งเข้ามาโดยผู้บริโภคและองค์กรศาสนาอิสลามบางองค์กรยืนยันว่า เป็นเนื้อสุกรหรือเนื้อหมูล้วน สิ่งที่ทำให้เนื้อมีสีแดงดูคล้ายเนื้อวัวเป็นผลมาจากการใช้เนื้อสุกรแก่ หรือทาด้วยเลือด