แดงใช้หมูแก่ทาเลือด! ‘ศูนย์วิทย์ฯ ฮาลาล’ตรวจแล้ว เนื้อหลอกขายมุสลิม ‘มีแต่หมูล้วน’

4999

ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสองสามรายที่ส่งเข้ามาโดยผู้บริโภคและองค์กรศาสนาอิสลามบางองค์กรยืนยันว่า เป็นเนื้อสุกรหรือเนื้อหมูล้วน สิ่งที่ทำให้เนื้อมีสีแดงดูคล้ายเนื้อวัวเป็นผลมาจากการใช้เนื้อสุกรแก่ หรือทาด้วยเลือด

ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความระบุว่า เมื่อเนื้อวัวกลายเป็นเนื้อหมู

แชร์กันเป็นข่าวทางไลน์กันพอสมควร กรณีผู้ขายบางรายนำเนื้อที่อ้างว่าเป็นเนื้อวัวมาเสนอขายราคาถูก ขายให้กับผู้บริโภคตามบ้านโดยตรงบ้าง ขายให้กับเขียงมุสลิมในตลาดบางแห่งบ้าง เรื่องนี้เกิดขึ้นมาสักสองสามเดือนแล้ว และเริ่มถี่ขึ้นในระยะหลัง หากผู้บริโภคไม่ใช่มุสลิมคงไม่เป็นข่าว แต่กับผู้บริโภคมุสลิม เผลอรับประทานเข้าไปจึงรู้ว่าเนื้อมีความผิดปกติในรสชาติและเนื้อสัมผัส เรื่องจึงแดงขึ้น

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับตัวอย่างเนื้อประเภทนี้เข้ามาตรวจสอบสองสามครั้งต่างกรรมต่างวาระ ตรวจแล้วส่งรายงานให้ผู้ส่งตรวจโดยตรงซึ่งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของศูนย์ มาครั้งนี้เมื่อพบว่าความผิดปกติเกิดขึ้นบ่อย จึงเห็นว่าควรแจ้งให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคมุสลิมได้รับทราบโดยทั่วกัน จึงขอแจ้งอย่างไม่เป็นทางการมาทางเฟซบุ๊คนี้

ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อสองสามรายที่ส่งเข้ามาโดยผู้บริโภคและองค์กรศาสนาอิสลามบางองค์กรยืนยันว่า เนื้อวัวที่ได้รับมานั้นจากการตรวจ real-time PCR พบว่าเป็นเนื้อสุกรหรือเนื้อหมูล้วน สิ่งที่ทำให้เนื้อมีสีแดงดูคล้ายเนื้อวัวจะเป็นผลมาจากการใช้เนื้อสุกรแก่ หรือทาด้วยเลือด หรือการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือด้วยวิธีอื่น ไม่สามารถบอกได้เนื่องจากมิได้ทำการวิเคราะห์ลึกลงในรายละเอียด แต่ยืนยันได้ว่าเป็นเนื้อสุกรล้วนในทุกตัวอย่างที่ส่งตรวจ

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวยืนยันได้ว่ามีผู้ค้าเนื้ออิสระบางรายนำเนื้อสุกรมาเร่ขายโดยกล่าวอ้างให้ผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิมเข้าใจว่าเป็นเนื้อวัวในกรณีผู้บริโภคมุสลิม กรณีนี้ถือเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคอย่างชัดเจน ส่วนจะฟ้องร้องเอาความผิดได้หรือไม่ ยังต้องผ่านกระบวนการสืบสวนซึ่งใช้เวลา รวดเร็วที่สุดเวลานี้คือเตือนให้ผู้บริโภคใช้ความระมัดระวังไม่เห็นแก่เนื้อราคาถูก ส่วนผู้ค้ามุสลิมที่หลงรับเนื้อเหล่านี้มาขาย นี่คือบทเรียนราคาแพง ลูกค้ามุสลิมซื้อเนื้อจากเขียงมุสลิมเพราะไว้วางใจ ผลที่ตามมาคือการสูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้าถือเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ Trust economy นั้นสร้างยาก ได้มาแล้วต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุด พร้อมกันนี้ก็ขอฝากผ่านไปทาง สคบ. และกระทรวงพาณิชย์ช่วยดูแลผู้บริโภคให้มากขึ้นด้วย