“ธรรมนัส” มอบที่ดิน สปก.4-01 ให้ราษฎร เกาะยาว พังงา ได้ทำกิน

22

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และ มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้เกษตรกร อ.เกาะยาว จ.พังงา กำชับเร่งยึดคืนที่ดินจากนายทุน เพื่อมอบให้เกษตรกรสร้างอาชีพต่อไป

วันที่ 28 มิ.ย.63 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมเยือนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา ณ เทศบาลเกาะยาวใหญ่ อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โอกาส