“ก้าวไกล” จี้ เฉือน งบฯ “กลาโหม” ให้ “สธ.-ท่องเที่ยว” กู้วิกฤต โควิด-19

47

“ส.ส.พรรคก้าวไกล” ตั้ง 4 ข้อสังเกตจัดสรรงบประมาณปี 64 ยังเป็นแบบเดิม- ผู้นำขาดวิสัยทัศน์ พร้อมแนะ 4 ข้อ เฉือนงบฯ กลาโหม มาตัดแปะให้ สาธารณสุข แก้ปัญหา โควิด-19 เชิญชวน ติดตาม การอภิปราย ในสภา